Mijn oplossingen


'Mijn inspanningen zijn gericht op het herstellen van de natuurlijke balans en de rattenpopulatie weer beheersbaar te krijgen'

Werkwijze

Vaak word ik benaderd als de overlast van ratten aan het toenemen is. Als er sprake is van een plaag zal er bestreden moeten worden. Het reduceren van een rattenpopulatie is weinig zinvol als er niet gekeken wordt naar de oorzaak van de overlast. Beginnen bij het begin. Ik werk vanuit een integrale aanpak (IPM) waarbij preventie en wering een belangrijke rol spelen. Rattenbestrijding is een continu proces en ik adviseer u hier graag in. Het voorkomen van overlast is hierbij uitgangspunt en daarmee één van de belangrijkste onderdelen van het bestrijdingsplan.

Efficiënte rattenbestrijding begint altijd met een goed plan. Mijn eerste bezoek richt zich op het vormen van een beeld van het rattenprobleem en de omvang ervan. Met mijn thermische camera maak ik een scan van de omgeving. Zo breng ik de populatie in kaart en dit vormt de basis voor een passend plan van aanpak. Iedere situatie is weer anders. Mijn oplossingen daarom ook.

 

Rattenbestrijding met persluchtbuks en nachtzichtkijker

Mark op 't Hof, GreenRats

Foto: GreenRats

Om acute rattenplagen en uitbraken weer beheersbaar te krijgen, gebruik ik waar mogelijk een lichte persluchtbuks met nachtzichtkijker. Deze is speciaal ingeregeld om een rat veilig en humaan op slag te doden. Een populatie ratten wordt zo direct in aantallen gereduceerd en dat maakt dit de meest efficiënte en 'diervriendelijke' manier van rattenbestrijding. Het biedt een duurzaam en meetbaar alternatief op het gebruik van gif en is vaak effectiever dan klemmen. Mijn gereedschap is uiteraard erg stil, zodat buren of dieren in de omgeving mijn aanwezigheid minimaal zullen opmerken. 

Meestal werk ik na zonsondergang als de ratten tevoorschijn komen. Een jachtsessie duurt ongeveer 2 à 3 uur en soms vraag ik u vooraf om wat ruimte te maken of om een voerplekje te creëren. Na afloop verzamel ik de ratten. Ik kan dit voor u afvoeren of op een afgesproken plek achterlaten. Na mijn bezoek stuur ik een terugkoppeling van mijn bevindingen en werkzaamheden, indien wenselijk ondersteund met beeldmateriaal. Afhankelijk van het resultaat worden de vervolgstappen overlegd.

Ik werk uitsluitend op afgesloten (privé)terreinen, welke tijdens het jagen niet toegankelijk zijn voor publiek. Ratten komen en gaan in de natuur; het is dan ook onmogelijk en onwenselijk om alle ratten volledig te bestrijden.

 

Rattenvallen

De inzet van rattenvallen is toch wel de meest traditionele manier om overlast aan te pakken. Soms is een ruimte erg beperkt of leent de omgeving zich niet om veilig en verantwoord te kunnen schieten. Het werken met mechanische vallen kan dan een welkome aanvulling zijn op het bestaande bestrijdingsplan. Afhankelijk van de situatie, gebruik ik zowel klemmen als vangkooien, welke de ratten levend afvangen. De inzet hiervan vereist wel enig geduld en een dagelijkse controle is noodzakelijk. Ratten zijn uiterst intelligente dieren, direct achterdochtig als er iets in hun leefomgeving veranderd. Ook leren ze snel het gevaar herkennen met als gevolg dat ze de vallen gaan mijden. Bij grote rattenplagen zijn de resultaten daarom vaak te minimaal en geeft het humaan afschieten van ratten de beste resultaten.

Foto: GreenRats

Ekomille 1000

Nieuw in mijn oplossingen is de Ekomille 1000. Een efficiënt, veilig en hygiënische systeem, welke meerdere ratten en muizen tegelijk kan afvangen. Prima te plaatsen op bijvoorbeeld maneges en (boeren)bedrijven, waar wat meer continuïteit in rattenbestrijding wenselijk is.  Uiteraard zonder gif te gebruiken.

De EKO1000 vangunit bestaat uit twee compartimenten. Het bovenste compartiment bevat voer waar de muizen of ratten door worden gelokt. Een sensor detecteert de rat of muis en middels een draaimechanisme komen ze in het onderste compartiment terecht. Op deze manier is het mogelijk om dieren levend af te vangen. Het compartiment kan ook worden gevuld met een speciale vloeistof welke het dier conserveert. Geen stank en geen mogelijkheid om andere ratten of muizen af te schrikken. Ook worden de vangsten geregistreerd door het systeem.

De voordelen van het EKO1000 systeem:

  • Zowel binnen als buiten te plaatsen;

  • Ecologisch verantwoord;

  • Grotere capaciteit dan mechanische vallen en minder arbeidsintensief;

  • De kans op 'bijvangst' is minimaal;

  • Continuïteit in rattenbestrijding

Geen rattengif

Ik gebruik geen rattengif. Gif lost niet altijd problemen op maar veroorzaakt ze ook. Daarbij zorgt het voor een hoop dierenleed. Ratten die er van eten wacht geen prettig einde. Bovendien kunnen er tal van onwenselijke situaties ontstaan, zoals doorvergiftiging. Bijvoorbeeld als andere (roof)dieren het gif direct of indirect binnen krijgen, met alle nare gevolgen van dien.

Uit onderzoeken is gebleken dat een gedeelte van de ratten in Nederland inmiddels resistent is tegen rattengif. Dit betekent dat als er al van gegeten wordt, de ratten er niet dood van gaan en anders pas na een veel langere tijd. Neemt niet weg dat het gif alsnog ergens anders in het ecosysteem terecht zal komen. Onwenselijk dus.

Het gebruik van rattengif door particulieren, is vanaf 2023 verboden. Bedrijven met een speciale licentie mogen het in uiterste gevallen nog inzetten. Klemmen en vallen zijn wel toegestaan maar deze blijken niet altijd even effectief. De reguliere manier van rattenbestrijding biedt vaak onvoldoende resultaat. Ratten zijn slimme dieren en van nature achterdochtig. Ze hebben snel door wanneer iets niet in de haak is.