Werkwijze


'Een rattenplaag kan de natuurlijke balans behoorlijk verstoren. Mijn inspanningen zijn er op gericht deze balans weer te herstellen en de rattenpopulatie weer beheersbaar te krijgen'

Preventie en wering

Vaak word ik benaderd als de overlast van ratten aan het toenemen is. Als er sprake is van een plaag zal er bestreden moeten worden. Het reduceren van een rattenpopulatie is weinig zinvol als er niet gekeken wordt naar de oorzaak van de overlast. Beginnen bij het begin. Ik werk vanuit een integrale aanpak (IPM) waarbij preventie en wering een belangrijke rol spelen. Efficiënte rattenbestrijding is een continu proces en ik adviseer u hier graag in. Het voorkomen van overlast is hierbij uitgangspunt en daarmee één van de belangrijkste onderdelen van het bestrijdingsplan.

 

Rattenbestrijding

Bestrijding begint altijd met een goed plan. Mijn eerste bezoek richt zich op het vormen van een beeld van het rattenprobleem en de omvang ervan. Iedere situatie is weer anders. Met mijn thermische camera maak ik een scan van de omgeving. Zo breng ik de populatie in kaart en dit vormt de basis voor een passend plan van aanpak.

Om een rattenplaag weer beheersbaar te krijgen, werk ik meestal na zonsondergang als de ratten tevoorschijn komen. Soms vraag ik u vooraf om wat ruimte te maken of om een voerplekje te creëren. De daadwerkelijke bestrijding vindt plaats door middel van afschot. Mijn gereedschap is een lichte persluchtbuks met demper en nachtzichtkijker. Deze is erg stil, zodat buren of dieren in de omgeving mijn aanwezigheid minimaal zullen opmerken. Door te werken met gepaste energie en passend kaliber, ontstaan er geen onveilige situaties en wordt de rat op een veilige en 'humane' manier op slag gedood. Na afloop verzamel ik het afschot. Ik kan dit voor u afvoeren of op een afgesproken plek achterlaten. Na mijn bezoek stuur ik een terugkoppeling van mijn bevindingen en werkzaamheden, indien wenselijk ondersteund met beeldmateriaal. Afhankelijk van het resultaat bepalen we samen de vervolgstappen. 

 

Rattenvallen

De inzet van rattenvallen is toch wel de meest traditionele manier om groeiende overlast aan te pakken. Bij grote rattenplagen zijn de resultaten vaak te minimaal. Ratten zijn uiterst intelligente dieren, direct achterdochtig als er iets in hun leefomgeving veranderd. Ook leren ze snel het gevaar herkennen en zullen ze de vallen gaan mijden. Daarom ben ik een groot voorstander van het humaan afschieten van ratten op korte afstand. Er zijn natuurlijk altijd situaties waarin dat simpelweg niet kan. Misschien omdat de ruimte te beperkt is of omdat de omgeving zich niet leent om veilig en verantwoord te kunnen schieten. In dat soort situaties wil ik nog weleens werken met mechanische vallen. Het werken met vallen vereist geduld maar kan in sommige situaties een prima aanvulling geven op het bestrijdingsplan.

Foto: GreenRats

Noodzaak tot bestrijding

Niemand zit te wachten op een rattenplaag. De noodzaak tot bestrijding zit dan ook vooral in de risico's die een plaag met zich mee kan brengen. Tijdig ingrijpen is daarom belangrijk om de situatie weer beheersbaar te krijgen. Zo kunnen een hoop problemen worden voorkomen:

 

  • Risico's voor de gezondheid

Ratten kunnen ziektes, bacteriën en virussen verspreiden zoals de ziekte van Weil, de varkenspest en de vogelgriep. Ook zijn het verspreiders van de salmonella bacterie en zowel mensen als dieren kunnen er behoorlijk ziek van worden. Bijvoorbeeld door het contact met urine of de uitwerpselen van ratten of door het drinken van- of baden in besmet water.

  • Schade

Omdat de tanden van een rat altijd door blijven groeien is knagen een noodzakelijke hobby. Het zijn geen kieskeurige knagers en ze zetten graag de tanden in hout, plastic, isolatie, funderingen en dure voertuigen of machines.

In de warmere seizoenen is er buiten vaak voldoende voedsel te vinden. Er wordt dan graag een hapje meegegeten van het kippenvoer of het zwerfvuil in het park. Ook op de akkers en in de kassen kunnen ze behoorlijk wat schade aanrichten. Als uiteindelijk de koudere seizoenen aanbreken, trekken ze naar binnen in de kelders, schuren en stallen waar het warm en droog is. Hier vinden ze hun weg naar het stro of (vee)voer en kunnen complete voorraden worden aangevreten en besmet.

De aanwezigheid van ratten vaak wordt geassocieerd met een gevaar voor de publieke veiligheid en daarom kan het voor bedrijven ook nog eens forse imagoschade opleveren.

  • Onveilige situaties

Bruine ratten zijn volleerd gravers. Er zullen holen en gangenstelsels gegraven worden. Deze kunnen op termijn weer leiden tot verzakkingen en andere problemen. Ook de eerder genoemde knaagschade kan voor grote problemen zorgen. U kunt zich voorstellen dat er een behoorlijk risico op kortsluiting en brand ontstaat, als er geknaagd wordt aan de bekabeling van elektrische apparaten.

 

Kiezen voor GreenRats?

GreenRats staat voor ecologische rattenbestrijding. Bestrijding zonder gif is niet alleen milieubewust maar ook veel 'humaner' en is efficiënt in de aanpak van rattenplagen, met een direct en meetbaar resultaat.

Ik ben gecertificeerd rattenjager; de veiligheid van mensen, dieren en uw eigendommen staat voorop.

Omdat situaties per keer verschillend zijn, geloof ik in maatwerk. Bij mij geen langlopende contracten of abonnementen. Wel transparante tarieven.

Vaak heb ik met een aantal sessies de overlast onder controle. Dit maakt mijn aanpak niet alleen duurzaam maar ook goedkoper in vergelijking met bijvoorbeeld het gebruik van rattengif.

 Als zzp-rattenjager werk ik alleen. Dat betekent één aanspreekpunt en één gezicht. Korte lijnen, wel zo fijn.

Mijn aanwezigheid op uw terrein, ervaar ik niet als vanzelfsprekend. Ik werk discreet, met respect voor uw privacy en ik richt mij uitsluitend op de bestrijding van de aanwezige ratten.

In sommige situaties kan het nodig zijn om na verloop tijd weer eens terug te komen. Op deze manier kunnen we nieuwe uitbraken voor zijn en houden we rattenpopulaties beheersbaar. Uiteraard bepaalt u zelf of- en wanneer u gebruik maakt van dit periodieke onderhoud.

Ik werk uitsluitend op afgesloten (privé)terreinen, welke tijdens het jagen niet toegankelijk zijn voor publiek. Ratten komen en gaan in de natuur; het is dan ook onmogelijk en onwenselijk om alle ratten volledig te bestrijden.