Werkwijze


Ratten hebben vaak een slechte reputatie met een negatief imago, synoniem voor plaagdier en ongedierte. En niet geheel onterecht. Als ze zich ergens thuis gaan voelen, zullen ze in rap tempo gaan voortplanten. Altijd goed om alert te blijven op de aanwezigheid van 'maar een enkele rat'; de kans is groot dat het er meer zijn. Vaak word ik benaderd als de overlast van ratten al aan het toenemen is. Tijdig ingrijpen is daarom belangrijk. De noodzaak tot bestrijding zit vooral in de risico's die een rattenplaag met zich meebrengt:

 

  • Risico's voor de gezondheid

Ratten kunnen ziektes, bacteriën en virussen verspreiden zoals de ziekte van Weil, de varkenspest en de vogelgriep. Ook zijn het verspreiders van de salmonella bacterie en zowel mensen als dieren kunnen er behoorlijk ziek van worden. Bijvoorbeeld door het contact met urine of uitwerpselen van ratten of door het drinken van- of baden in besmet water.

  • Schade

De tanden van een rat blijven altijd doorgroeien. Dat maakt knagen tot een noodzakelijke hobby. Kieskeurig zijn ze niet en knagen aan hout, plastic, isolatie, funderingen en dure voertuigen of machines.

In de warmere seizoenen is er buiten voldoende voedsel te vinden. Niet alleen de akkers en in de kassen kunnen ze behoorlijk wat vraatschade aanrichten maar ook in uw eigen (moes)tuin. Als uiteindelijk de koudere seizoenen aanbreken, trekken ze naar binnen in de kelders, schuren en stallen waar het warm en droog is. Hier vinden ze hun weg naar het stro of (vee)voer en kunnen complete voorraden worden aangevreten en besmet.

De aanwezigheid van ratten wordt vaak geassocieerd met slechte hygiëne en een gevaar voor de publieke veiligheid. Het kan daarom ook nog eens forse imagoschade opleveren voor bedrijven.

  • Onveilige situaties

Bruine ratten zijn volleerd gravers en zullen daarom gangenstelsels aanleggen en nesten gaan bouwen. Deze kunnen op termijn weer leiden tot verzakkingen en andere problemen. Ook de eerder genoemde knaagschade kan voor grote problemen zorgen. U kunt zich voorstellen dat er een behoorlijk risico op kortsluiting en brand ontstaat, als er geknaagd wordt aan de bekabeling van elektrische apparaten.

 

Mijn oplossingen

Iedere situatie is weer anders en mijn oplossingen daarom ook. Dat maakt rattenbestrijding maatwerk. 

Rattenbeheersing met persluchtbuks en nachtzichtkijker

Het gebruik van een persluchtbuks heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot de meest efficiënte, gecontroleerde en 'diervriendelijke' manier van rattenbeheersing.

Mijn startpunt is het in kaart brengen van de rattenpopulatie met behulp van een thermische camera. Om acute rattenplagen en uitbraken weer beheersbaar te krijgen, gebruik ik waar mogelijk een lichte persluchtbuks met nachtzichtkijker. Deze is speciaal ingeregeld om een rat veilig en humaan op slag te doden, zonder gevaarlijke situaties te veroorzaken. Een populatie ratten wordt zo in aantallen gereduceerd en daarmee zal de plaagdruk direct afnemen. Het biedt een duurzaam en meetbaar alternatief op het gebruik van gif en is vaak effectiever dan klemmen. Afhankelijk van de mate van overlast heb ik de uitbraak daarom snel onder controle.

Foto: GreenRats

Ik werk met professioneel gereedschap. Uiteraard erg stil, zodat niet alleen de ratten maar ook buren of dieren in de omgeving mijn aanwezigheid maar minimaal zullen opmerken. Met een inzet van één avond in de week, heb ik met 2 of 3 sessies een uitbraak beheersbaar en wordt de natuurlijke balans weer herstelt. Daarnaast is het belangrijk om de oorzaken van overlast inzichtelijk te krijgen. Ik kan u adviseren in het nemen van preventie- en weringsmaatregelen. 

Ik werk uitsluitend op afgesloten (privé)terreinen, welke tijdens het jagen niet toegankelijk zijn voor publiek. Ratten horen in de natuur; alle ratten compleet uitroeien is onmogelijk en onwenselijk. De overlast wordt uiteraard wel weggenomen.

Rattenvallen

De inzet van rattenvallen is toch wel de meest traditionele manier om overlast aan te pakken. Soms is een ruimte erg beperkt of leent de omgeving zich niet om veilig en verantwoord te kunnen schieten. Het werken met mechanische vallen kan dan een welkom alternatief bieden. Afhankelijk van de situatie, gebruik ik zowel klemmen als vangkooien. De inzet hiervan vereist wel enig geduld en een dagelijkse controle is noodzakelijk. Ratten zijn uiterst intelligente dieren, direct achterdochtig als er iets in hun leefomgeving veranderd. Ook leren ze snel het gevaar herkennen met als gevolg dat ze de vallen gaan mijden. Bij grote rattenplagen zijn de resultaten daarom vaak te minimaal en geeft het humaan afschieten van ratten de beste resultaten.

Foto: GreenRats

Werkwijze

Melding en privacy

Vaak wordt er contact opgenomen als de overlast van ratten al zichtbaar aan het toenemen is. Meestal middels een melding via mijn website, mail of telefoon. Soms is iemand op zoek naar advies, soms naar concrete oplossingen. Ik probeer altijd zo spoedig mogelijk een afspraak te maken. Uiteraard verschijn ik in een gewone personenauto, discreet en zonder bedrijfsreclame.

Kennismaking en schouw op locatie

Een eerste kennismaking gebeurt bij voorkeur overdags en is altijd vrijblijvend en kosteloos. Mijn eerste bezoek richt zich op het vormen van een beeld van de locatie, het rattenprobleem en de omvang ervan. De ervaring leert dat de ratten zich beter laten zien als het schemerig wordt. Daarom gebruik ik mijn thermische camera om de populatie in kaart te brengen. Ook maak ik gebruik van wildcamera's. Rekening houdend met uw persoonlijke wensen, vormt dit alles de basis voor een passend plan van aanpak.

Foto's: GreenRats

Plan van aanpak

Efficiënte rattenbestrijding begint altijd met een goed plan. Het reduceren van een rattenpopulatie is weinig zinvol als er niet gekeken wordt naar de oorzaak van de overlast. Soms is dat erg duidelijk, soms is er iets anders aan de hand. Beginnen bij het begin. Ik werk vanuit een integrale aanpak (IPM) waarbij monitoring, preventie en wering een belangrijke rol spelen. Bij een uitbraak of rattenplaag, zal er bestreden moeten worden. Iedere situatie is anders maar u weet vooraf precies wat ik voor u kan betekenen.

Uitvoering

Bij rattenplagen begin ik het liefst zo spoedig mogelijk. Bestrijding middels afschot begint vaak pas als de zon ondergaat en de ratten tevoorschijn komen. Soms vraag ik u vooraf wat ruimte te maken of te helpen bij het opzetten van een voerplekje. Een jachtsessie duurt ongeveer 2 à 3 uur. Na afloop verzamel ik de ratten. Ik kan deze voor u afvoeren of op een afgesproken plek achterlaten. Na mijn bezoek stuur ik een terugkoppeling van mijn bevindingen en werkzaamheden, indien wenselijk ondersteund met beeldmateriaal. Afhankelijk van het resultaat worden de vervolgstappen overlegd.

Nazorg en preventie

Na afloop worden de resultaten besproken. Graag informeer ik u over maatregelen om ratten in het vervolg te weren en uitbraken voor te zijn. Soms is het nodig om van tijd tot tijd wat periodiek onderhoud te plegen. Op die manier blijven populaties goed beheersbaar. Efficiënte rattenbestrijding is een continu proces en ik adviseer u hier graag in.