Werkwijze


Ratten hebben vaak een slechte reputatie met een negatief imago, synoniem voor plaagdier en ongedierte. En niet geheel onterecht. Als ratten zich ergens thuis gaan voelen, zullen ze zich in rap tempo voortplanten. Altijd goed om alert te blijven op de aanwezigheid van 'maar een enkele rat'; de kans is groot dat het er meer zijn. Rattenbestrijding is maatwerk en mijn oplossingen daarom ook.

 

Geen rattengif

Ik gebruik geen rattengif. Gif lost niet altijd problemen op maar veroorzaakt ze ook. Het zorgt voor een hoop dierenleed. Ratten die er van eten wacht geen prettig einde. Bovendien kunnen er tal van onwenselijke situaties ontstaan, zoals doorvergiftiging. Bijvoorbeeld als andere (roof)dieren het gif direct of indirect binnen krijgen, met alle nare gevolgen van dien.

Uit onderzoeken is gebleken dat een gedeelte van de ratten in Nederland inmiddels resistent is tegen rattengif. Dit betekent dat als er al van gegeten wordt, de ratten er niet dood van gaan en anders pas na een veel langere tijd. Neemt niet weg dat het gif alsnog ergens anders in het ecosysteem terecht zal komen. Onwenselijk dus.

Rattengif is met ingang van 2023 verboden voor particulier gebruik. Zonder de juiste certificering, óók voor bedrijven en alleen in uitzonderlijke gevallen onder zeer strenge voorwaarden mag er gif worden ingezet. Klemmen en vallen zijn wel toegestaan maar deze blijken niet altijd even effectief. Ratten zijn slimme dieren en van nature achterdochtig. Ze hebben snel door wanneer iets niet in de haak is.

 

Mijn oplossingen

Rattenbeheersing met persluchtbuks en nachtzichtkijker

Het beroep van rattenjager is relatief nieuw en heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot de meest efficiënte, gecontroleerde en 'diervriendelijke' manier van rattenbeheersing.

Om acute rattenplagen en uitbraken weer beheersbaar te krijgen, zal er bestreden moeten worden. Met een thermische camera breng ik de overlast in kaart en waar mogelijk gebruik ik een lichte persluchtbuks met nachtzichtkijker. Deze is speciaal ingeregeld om een rat veilig en humaan op slag te doden, zonder gevaarlijke situaties te veroorzaken. Een populatie ratten wordt zo in aantallen gereduceerd en daarmee zal de plaagdruk direct afnemen. Het biedt een duurzaam en meetbaar alternatief op het gebruik van gif en is vaak effectiever dan klemmen. Afhankelijk van de mate van overlast heb ik de uitbraak daarom snel onder controle. Met een inzet van één avond in de week, heb ik met 2 of 3 keer een uitbraak weer beheersbaar. Daarbij is het belangrijk om de daadwerkelijke oorzaak van de overlast inzichtelijk te krijgen. Uiteraard kan ik u adviseren in het nemen van preventie- en weringsmaatregelen. Ik werk uitsluitend met professioneel gereedschap. Uiteraard erg stil, zodat niet alleen de ratten maar ook buren of dieren in de omgeving mijn aanwezigheid maar minimaal zullen opmerken. 

Ik werk uitsluitend op afgesloten (privé)terreinen, welke tijdens het jagen niet toegankelijk zijn voor publiek.

 

Rattenvallen

De inzet van rattenvallen is toch wel de meest traditionele manier om overlast aan te pakken. Soms is een ruimte erg beperkt of leent de omgeving zich niet om veilig en verantwoord te kunnen schieten. Het werken met mechanische vallen kan dan een welkom alternatief bieden. Afhankelijk van de situatie, gebruik ik zowel klemmen als vangkooien. De inzet hiervan vereist wel enig geduld en een dagelijkse controle is noodzakelijk. Ratten zijn uiterst intelligente dieren, direct achterdochtig als er iets in hun leefomgeving veranderd. Ook leren ze snel het gevaar herkennen met als gevolg dat ze de vallen gaan mijden. Bij grote rattenplagen zijn de resultaten daarom vaak te minimaal en geeft het humaan afschieten van ratten de beste resultaten.

Foto: GreenRats

Ekomille 1000

Er zijn situaties waarbij de inzet van een elektrische vangunit wenselijk kan zijn. De EKO1000 is een zeer efficiënte, veilige en hygiënische vangunit, welke meerdere ratten en muizen tegelijk kan afvangen. Prima te plaatsen op bijvoorbeeld maneges en (boeren)bedrijven, waar continuïteit in rattenbestrijding wenselijk is. Uiteraard zonder gif te gebruiken.

De voordelen van het EKO1000 systeem:

  • Zowel binnen als buiten te plaatsen;

  • Onopvallend en beschermd door een aluminium bekisting; 
  • Ecologisch verantwoord;

  • Grotere capaciteit dan mechanische vallen en minder arbeidsintensief;

  • Geen 'bijvangst';

  • Continuïteit in rattenbestrijding.

Ekomille1000, foto: GreenRats

Werkwijze

Melding en privacy

Vaak wordt er contact opgenomen als de overlast van ratten al zichtbaar aan het toenemen is. Meestal middels een melding via mijn website, mail of telefoon. Soms is iemand op zoek naar advies, soms naar concrete oplossingen. Ik probeer altijd zo spoedig mogelijk een afspraak te maken. Uiteraard verschijn ik in een gewone personenauto, discreet en zonder bedrijfsreclame.

Kennismaking en schouw op locatie

Een eerste kennismaking gebeurt bij voorkeur overdags en is altijd vrijblijvend en kosteloos. Mijn eerste bezoek richt zich op het vormen van een beeld van de locatie, het rattenprobleem en de omvang ervan. De ervaring leert dat de ratten zich beter laten zien als het schemerig wordt. Daarom gebruik ik mijn thermische camera om de populatie in kaart te brengen. Ook maak ik gebruik van wildcamera's. Rekening houdend met uw persoonlijke wensen, vormt dit alles de basis voor een passend plan van aanpak.

Plan van aanpak

Efficiënte rattenbestrijding begint altijd met een goed plan. Het reduceren van een rattenpopulatie is weinig zinvol als er niet gekeken wordt naar de oorzaak van de overlast. Soms is dat erg duidelijk, soms is er iets anders aan de hand. Beginnen bij het begin. Ik werk vanuit een integrale aanpak (IPM) waarbij monitoring, preventie en wering een belangrijke rol spelen. Bij een uitbraak of rattenplaag, zal er bestreden moeten worden. Iedere situatie is anders maar u weet vooraf precies wat ik voor u kan betekenen.

Uitvoering

Bij rattenplagen begin ik het liefst zo spoedig mogelijk. Bestrijding middels afschot begint vaak pas als de zon ondergaat en de ratten tevoorschijn komen. Soms vraag ik u vooraf wat ruimte te maken of te helpen bij het opzetten van een voerplekje. Een jachtsessie duurt ongeveer 2 à 3 uur. Na afloop verzamel ik de ratten. Ik kan deze voor u afvoeren of op een afgesproken plek achterlaten. Na mijn bezoek stuur ik een terugkoppeling van mijn bevindingen en werkzaamheden, indien wenselijk ondersteund met beeldmateriaal. Afhankelijk van het resultaat worden de vervolgstappen overlegd.

Nazorg en preventie

Na afloop worden de resultaten besproken. Graag informeer ik u over maatregelen om ratten in het vervolg te weren en uitbraken voor te zijn. Soms is het nodig om van tijd tot tijd wat periodiek onderhoud te plegen. Op die manier blijven populaties goed beheersbaar. Efficiënte rattenbestrijding is een continu proces en ik adviseer u hier graag in.