Ratten, kippen en konijnen

Gepubliceerd op 7 maart 2024 om 15:40

Door: GreenRats

 

Weten waar de ratten vandaan komen en weten wat ze brengt, zijn twee verschillende dingen. Zeker in tuinen kan rattenoverlast nog weleens een 'gedeeld burenprobleem' zijn. Ratten stoppen echt niet bij de schutting.

Op weg naar het zuiden van het land, voor een vaker voorkomende klus: ratten bij het kippenhok. Ik heb hier al eerder kennis gemaakt en de situatie bekeken. Er worden gangen gegraven in- en om het kippenhok en er liggen rattenkeutels. Men is hier zelf aan de slag gegaan met het dichten van de gaten, het plaatsen van vallen en er is zelfs een poging gedaan, de gangen uit te roken. Helaas zonder resultaat.

'Konijnenhok', foto: GreenRats

De tuinen grenzen aan elkaar en het kippenhok staat naast het konijnenverblijf van de buren. De afscheiding bestaat uit een stukje gaas met een smal, beschut paadje. Op uitnodiging om ook even bij de buren te kijken, zeg ik dan ook geen nee. Bij dit soort opdrachten is het altijd goed om een totaal plaatje te krijgen. In- en om het konijnenhok bevinden zich nog meer gangen. Sommige minder goed zichtbaar door de graafwerkzaamheden van de konijnen maar ook gewoon in de tuin zijn er gangen te vinden. Dit is geen incidenteel ratten bezoekje...

Zowel het kippenhok als het konijnenverblijf, lenen zich niet goed voor het gebruik van de persluchtbuks. Het gaas is te fijnmazig en de opzet is te klein om enige afstand te creëren. Tijd om creatief te worden. Mijn doel is om de ratten uit de hokken te krijgen en de oplossing is simpel. We maken een klein voerplekje op veilige afstand, het liefst dicht bij de verblijven. We zorgen dat er aan het eind van de dag geen voedsel meer te vinden is. Op die manier wordt de voerplek nog aantrekkelijker. We gebruiken het voer waar de ratten inmiddels aan gewend zijn: kippenvoer. De kunst is om op gezette tijd een klein beetje te voeren en een ritme te creëren. Ratten houden van ritme. Op het moment dat er goed van gegeten wordt, kan ik aan de slag. Dit kan soms even duren maar hier weten ze het al snel te vinden.

'Voerplekje', foto: GreenRats

Als de avond valt komen de ratten dan ook vlot tevoorschijn. Bij aanvang lijkt het om enkele ratten te gaan maar met enig geduld wordt de voerplek steeds drukker bezocht. Door mijn thermische camera zie ik al snel wat er aan de hand is: er zijn ratten komen wonen in de tuin van de buren. Ze nesten onder een ingegraven trampoline in de tuin, direct naast de dicht begroeide heg. Via het konijnenhok hebben ze hun weg naar het kippenhok van de buurman gegraven. En hoewel de grootte van de populatie nog niet heel schrikbarend is, is nu ingrijpen wenselijk om erger te voorkomen.

Tijdens mijn eerste sessie lukt het om de aantallen al wat terug te brengen. Ik richt mij dan vooral op de grotere oudere ratten. Hiermee raakt de populatie ontwricht en zullen de jongere ratten weer sneller in de val lopen.

Inmiddels zijn hier de plannen om de verblijven ratbestendig te maken, in uitvoering. Bovendien zijn de buren aan de slag gegaan met het liften van de trampoline en worden de gangen gedicht. Het verstoren van nestgelegenheid en bewust omgaan met voer, heeft hier prioriteit. Zorgen dat er simpelweg niets meer te halen valt. Tot slot wordt er nog een vangkooi ingezet en de eerste rat is inmiddels gevangen. Goed dat hier gezamenlijk wordt ingegrepen.