Ratten bij de kas

Gepubliceerd op 11 april 2024 om 15:05

Door: GreenRats

 

'Moet je dan niet heel goed opletten met al dat glas?' Uiteraard, maar dat is niets nieuws. Het is namelijk altijd goed opletten. Eén ding is zeker; ik kan hier als rattenjager prima aan het werk.

Op weg naar een biologische kwekerij in het zuidwesten van het land. De eigenaar heeft met regelmaat vraatschade en er worden stelselmatig gangen gegraven rond de kas. Het gebruik van gif is hier nadrukkelijk niet gewenst en hij heeft mij benaderd om het probleem te komen bekijken.

'Collega rattenjager', foto: GreenRats

Bij zo'n eerste kennismaking vind ik het belangrijk om een goed beeld te krijgen van het terrein. In- en om de kassen focus ik me op sporen en vraatschade. De hond van de eigenaar wandelt mee en als een ware collega rattenjager weet hij uitstekend de gangen aan te wijzen. Dat scheelt. Ik kijk hoe de kas is opgezet en waar zich deuren en installaties bevinden. Het is fijn als ik hier de weg ken en weet waar zich obstakels bevinden. Belangrijk, want bij mijn volgende bezoek zal het hier een stuk donkerder zijn. Eén van mijn eerste lessen als rattenjager: in de nacht is alles anders. Echt anders. Zo ook op deze prachtige plek van een krappe 3 hectare groot, met 2 kassen en diverse gebouwen, kippen, schapen, varkens en ezels, een composthoop en een waterbassin. Oriëntatie in het donker is dan alles.

Bij dit soort grotere klussen, ga ik graag methodisch te werk. Als ik een totaalplaatje heb van het terrein, begin ik met het maken van een thermische scan. Ik wil in beeld krijgen waar de hotspots zijn, om de populaties ratten in kaart te brengen. Zo krijg ik zicht op de omvang van de overlast en waar de ratten zich ophouden. Nu kan ik doelgericht aan het werk en meerdere plekken gaan bedienen. Er woont hier een flinke populatie bij de composthoop. De composthoop ligt in het midden van het terrein, schuin naast de kas. De oversteek is zo gemaakt. Daar ga ik beginnen.

Foto: GreenRats

Er valt hier voor ratten wat te halen en dat weten ze. Ze wachten tot het hier stiller wordt en als de zon ondergaat, is het tijd. Sommige proberen hun geluk bij de kas, andere bij het kippenhok. De ratten die bij de composthoop wonen wacht ik op. Maar voor de rest zal ik van tijd tot tijd toch echt aan de wandel moeten.

Mijn doelstelling moge duidelijk zijn. Alle ratten bestrijden is hier onbegonnen werk en dat hoeft ook helemaal niet. Onder de juiste omstandigheden kunnen rattenpopulaties in rap tempo groeien. Zo ook hier. Belangrijker is dat de natuurlijke balans weer herstelt wordt. De aantallen moeten weer terug naar een beheersbare grootte. Daarna is het zaak om dat middels periodiek onderhoud zo te houden. Het verwijderen van voedselbronnen wordt lastig. Dat is immers de aard van de bedrijfsvoering. Er is nestgelegenheid, voedsel en water genoeg. Ik richt me in de eerste instantie op het reduceren van de aantallen. 

Juist hier is het belangrijk om uitbraken zoveel mogelijk voor te blijven en alle beetjes preventie helpen. Zo is men aan de slag gegaan met het creëren van zones met schelpen, lopen er katten rond en is er een nestkast voor roofvogels opgehangen. Waar mogelijk loont het om het terrein opgeruimd, overzichtelijk en gesnoeid te houden. Ook is het voor mij goed om te weten of er hier al iets aan actieve bestrijding is gedaan. Het periodiek inzetten van mechanische vallen kan een prima aanvulling zijn op het bestrijdingsplan en zorgt voor monitoring van de nog aanwezige ratten.

Uiteindelijk kost het me een drietal sessies om de aantallen weer terug te krijgen naar beheersbare omvang. Vooral de eerste avond zijn de aantallen fors. Daarna word het al snel minder en kunnen we gaan inzetten op monitoren, mechanische bestrijding en periodiek onderhoud. Zo houden we de aanwezigheid van ratten op een efficiënte en ecologisch verantwoorde wijze onder controle.

Foto: GreenRats