Veelgestelde vragen


Wat is een ecologisch rattenjager?

Een ecologisch rattenjager is een professional op het gebied van rattenbeheersing. Het is een gekwalificeerd ongediertebestrijder met een specialisme: het voorkomen, beheersen en bestrijden van rattenplagen, zonder daarbij gif te gebruiken. Hiermee onderscheid een rattenjager zich van de reguliere methode van rattenbestrijding.

Ik ben zzp-er en werk vanuit het perspectief van de plaagdierbeheersing. Mijn inzet is het beheersbaar krijgen- en houden van rattenpopulaties, middels de meest humane methode van bestrijding gebaseerd op de ratslagmethode. Deze methode staat voor een 'diervriendelijke' manier van afschot van ratten, met een lichte luchtbuks op korte afstand. Een uiterst efficiënte methode welke het gebruik van gif overbodig maakt. Mijn focus ligt niet uitsluitend op het bestrijden van rattenplagen maar ook op het voorkomen ervan. Mijn opdrachtgevers zijn zowel particulieren als bedrijven.

Waarom gebruik je geen rattengif?

Het gebruik van rattengif is met ingang van 2023 aan banden gelegd en voor particulier gebruik verboden. Daarbij zorgt het gebruik van gif voor veel dierenleed en brengt het risico's van doorvergiftiging met zich mee. We worden ons gelukkig steeds meer bewust van de impact van het gebruik van gif op onze leefomgeving. Onderzoek heeft daarbij uitgewezen dat ratten steeds resistenter zijn geworden. Dat maakt mijn methode niet alleen efficiënter maar ook duurzamer en humaner.

Werk je uitsluitend in de Hoeksche Waard?

Nee hoor, alleen mijn klantenkring concentreert zich momenteel vooral in- en om de Hoeksche Waard. Uiteraard is mijn werkterrein groter.

Wat zijn de kosten?

Ik hanteer een uurtarief van 30,00 euro per uur exclusief de btw. Buiten een straal van 20 kilometer gerekend vanuit Zuid-Beijerland reken ik 35,00 euro voorrijkosten. Bij mij zit u niet vast aan abonnementen of langdurige contracten. Voor meer informatie, kijk ook eens bij tarieven.

Hoe oud worden wilde ratten?

Bruine ratten worden gemiddeld niet ouder als 2 tot 3 jaar. Vooral genetische- en omgevingsfactoren zijn van invloed op de levensverwachting. Daardoor wordt het merendeel van de wilde ratten in Nederland, in de praktijk niet veel ouder als 1 jaar.

Hoe weet ik of ik ratten heb?

De aanwezigheid van ratten laat vaak sporen achter. Dit kunnen keutels zijn maar het is ook mogelijk dat er knaag- of vraatschade is. Misschien heeft u wel gangen in de grond ontdekt of wordt er aan het kippenhok geknaagd. Ratten lopen vaak dezelfde routes en na verloop van tijd worden dit duidelijk zichtbare 'paadjes'. Ook de aanwezigheid van buiksmeer is een duidelijk signaal dat er ratten in de buurt zijn. Soms ruikt het ergens naar ammoniak, veroorzaakt door de uitwerpselen. Neem bij twijfel gerust contact met mij op.

Werkt een rattenjager vooral s' nachts?

Mijn werk begint meestal als de zon onder gaat want dan komen de ratten vaak tevoorschijn. Het ritme van ratten beweegt vaak mee met het ritme van hun omgeving. Het kan zomaar voorkomen dat de ratten ook overdag actief zijn. Ook kennismaken op locatie doe ik graag bij daglicht.

Hoelang duurt een jachtsessie?

Een jachtsessie duurt gemiddeld 2 à 3 uur. Afhankelijk van de grootte van de plaag en het behaalde resultaat, kan bepaalt worden of er nog een vervolgsessie nodig is. Vaak heb ik met twee of drie sessies de plaag weer beheersbaar. Er zijn situaties denkbaar waarin periodiek onderhoud wenselijk is. Of- en wanneer u daar gebruik van maakt, bepaalt u uiteraard helemaal zelf.

Is rattenjagen eigenlijk wel veilig?

De veiligheid van mensen, dieren en goederen staat bij mij voorop. Ik werk volgens de 'ratslagmethode' met lichte kogeltjes, gepaste energie en op relatief korte afstanden. Ook werk ik uitsluitend op afgesloten terrein welke tijdens de jacht niet toegankelijk is voor publiek. Uiteraard ben ik in het bezit van het certificaat 'Schietvaardigheid voor Rattenjagers'.

Waarom ben je eigenlijk rattenjager geworden?

Ik vind ratten bijzonder fascinerende dieren. Eigenlijk al van jongs af aan. Het zijn mooie, sociale en intelligente dieren. Ze zijn op verschillende manieren altijd onderdeel van mijn leven geweest. Nu nog steeds...

Neemt niet weg dat de aanwezigheid van ratten grote problemen kunnen veroorzaken. Rattenplagen kunnen voor veel overlast en enorm vervelende situaties zorgen. Denk hierbij aan gezondheidsrisico's, schade of andere gevaarlijke situaties. In de confrontatie met een uitbraak of rattenplaag schuilt ook het nadrukkelijke belang van bestrijding. En als er dan bestreden moet worden, dan graag zijn zo efficënt en humaan mogelijk. Ik vind dat je hier verantwoordelijk en zorgvuldig mee om moet gaan. Erg leuk aan mijn werk, zeg maar onderdeel van mijn missie, is als ik ook iets mee kan geven in preventie. Dit zorgt voor een stukje bewustwoording; de beste bestrijding is immers het voorkomen van overlast. 

Is rattenjagen toegestaan?

In het kort: nee, niet zomaar. Het is in Nederland verboden om met een luchtdrukgeweer op dieren te schieten. Ratten zijn geen beschermde dieren maar mogen alleen bestreden worden met de daartoe aangewezen middelen, zoals klemmen.

Sinds enkele jaren verstrekken steeds meer provincies ontheffingen, welke rattenbestrijding met de persluchtbuks voor specialisten mogelijk maakt. Zeker nu het gebruik van gif aan banden is gelegd, kan een rattenjager een passend alternatief bieden. Omdat de eisen aan het verkrijgen van een ontheffing per provincie verschillend kunnen zijn of ontbreken, is dit vaak een nogal ingewikkeld proces. Steeds meer provincies zijn op zoek, hoe ze een ontheffing op een verantwoorde manier kunnen afgeven. Onze branchevereniging ERaNed zit inmiddels met enkele provincies aan tafel.

Hoe weet ik of ik muizen of ratten heb?

Het verschil is goed te zien aan bijvoorbeeld de uitwerpselen. Muizenkeutels liggen verspreid op plekken waar de muizen actief zijn en zien er een beetje uit als hagelslag. Rattenkeutels liggen meer bij elkaar op één plek en zijn groter met een lengte van ongeveer 2 cm.

Vallen ratten mensen aan?

Ratten zijn over het algemeen schuwe dieren en zullen het directe gezelschap van mensen mijden. Mensen vormen een grote bedreiging voor ratten. Daarom zijn ratten vaak banger voor mensen dan andersom. Wel kan het zo zijn dat een rat in het nauw zich bedreigd voelt. Een levende rat in de val kan behoorlijk bijten en dat is wel iets om in de gaten te houden.

Heeft een rat natuurlijke vijanden?

Jazeker. Naast de mens hebben ratten meer natuurlijke vijanden. Denk hierbij aan honden en katten, diverse roofvogels en reigers maar ook vossen en marterachtige; allemaal natuurlijke vijanden van de rat.

Kun je ratten bestrijden met geur?

Ratten houden niet van sterke geuren, zeker niet als het de luchtwegen irriteert. Bestrijding met geuren is vaak tijdelijk maar kan preventief goed bijdragen. Geuren als munt, chloor, azijn, ammoniak en eucalyptus worden liever gemeden door ratten.

Welk aas moet ik gebruiken om ratten te vangen?

Ratten zijn alleseters maar ook gewoontedieren. Ik gebruik in de eerste instantie altijd het aas wat ze gewend zijn om op locatie te eten. Daarnaast loont het vaak om geduld te hebben en te experimenteren. Pindakaas, chocolade, kip, worst en blikvoer voor katten, werken vaak goed.

Wat trek ratten aan?

Ratten zijn altijd op zoek naar gelegenheid: voedsel, water en nestgelegenheid. Ze leven daarom het liefst dicht in de buurt van mensen en het zijn daarom echte 'cultuurvolgers'. In de eerste instantie zullen ze aangetrokken worden door de aanwezigheid van voedsel. Ze ruiken het van ver. Vaak gaat het dan om kippenvoer, vogelvoer of ander (vee)voer. Maar ook afval, brood en etensresten blijken vaak onweerstaanbaar voor ratten.

Hoe snel planten ratten zich voort?

Als de condities gunstig zijn, kan een rattenpopulatie snel groeien. De draagtijd van een bruine rat is ongeveer drie weken en een nestje bestaat al snel uit 10 jongen, soms meer. Na ongeveer drie maanden zijn ook de nieuw geboren vrouwtjes geslachtrijp.

Ik heb een rat gezien! Wat nu?

Een eerste ontmoeting met een enkele rat hoeft niet altijd direct reden tot paniek te zijn. Wellicht was het een toevallige passant, op zoek naar een hapje eten. Kom je vaker ratten en sporen tegen of is er schade, dan is het wel aan te raden om in actie te komen. Neem gerust contact op.